Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2014

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μονής της Αγίας Αικατερίνης Σινά - Η μία από τις καλύτερες βιβλιοθήκες του κόσμου

Οι βιβλιοθήκες είναι από τους πιο ενδιαφέροντες δημόσιους, ή ιδιωτικούς, χώρους που μπορεί να βρεθεί κανείς. Περιστοιχίζονται από τεράστιο και πολύτιμο όγκο πληροφοριών και γνώσεων και μπορεί να «χαθεί» μέσα σε άγνωστους κόσμους ή να εντρυφήσει σε πιο συγκεκριμένους τομείς.

Μία από τις καλύτερες βιβλιοθήκες του κόσμου, με τις πιο ενδιαφέρουσες συλλογές είναι η βιβλιοθήκη της Ι.Μονής της Αγίας Αικατερίνης Σινά. 


Χτίστηκε τον 6ο αιώνα και είναι η αρχαιότερη εν λειτουργία βιβλιοθήκη του κόσμου. Και μόνο το κτίριο στο οποίο στεγάζεται αποτελεί από μόνο του «ιστορία». 


Η βιβλιοθήκη της Ι.Μονής της Αγίας Αικατερίνης Σινά

Η βιβλιοθήκη της Μονής διατηρεί την δεύτερη μεγαλύτερη συλλογή χειρογράφων και εγχειριδίων της πρωτοχριστιανικής περιόδου, μετά από αυτή του Βατικανού. Ο «Σιναϊτικός κώδικας», που βρίσκονταν αρχικά στη μονή ως τον 19ο αιώνα, τώρα βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου. 

Στο μοναστήρι βρίσκονται επίσης εικόνες, οι παλαιότερες από τις οποίες είναι του 5ου και του 6ου αιώνα. 

Όπως αναφέρει mentalfloss.com η βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης στο όρος Σινά, διαθέτει επίσης μία από τις αρχαιότερες μεταφράσεις της Καινής Διαθήκης, ενώ η Μονή αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ουνέσκο. 

Η Βιβλιοθήκη της Μονής αποτελεί την αρχαιότερη εν λειτουργία χριστιανική βιβλιοθήκη με χρονολογημένα χειρόγραφα τα οποία αρχίζουν ήδη από τον 4ο αιώνα.
Στο πέρασμα των αιώνων είχε τρεις διαφορετικές θέσεις. Η αρχική της θέση ήταν βόρεια πλευρά των τειχών στην περιοχή της Σκευοφυλακείας καθώς στην αρμοδιότητα του Σκευοφύλακος υπάγεται η εποπτεία της λειτουργίας της. Στον χώρο αυτό είναι που κατά το 1975 εντοπίσθηκε μεγάλος αριθμός και άλλων χειρογράφων. Επρόκειτο για το τμήμα της παλαιάς Βιβλιοθήκης όπου εφυλάσσοντο τα μη εν χρήσει, λόγω φθορών, χειρόγραφα ή τμήματα χειρογράφων μαζί με υλικό για την συντήρησή τους. Ο χώρος αυτός φαίνεται ότι είχε καταπλακωθεί από υπερκείμενα επίπεδα κτισμάτων μετά από σεισμό των αρχών του 18ου αιώνος και εγκαταλειφθή. 

Μετά το γεγονός αυτό και τα προβλήματα που ακολούθησαν, η Βιβλιοθήκη μεταφέρθηκε στην περιοχή της Μέσης όπου και το συγκρότημα του Ηγουμενείου. Σημαντικό ρόλο στην μεταφορά αυτή φαίνεται πως διεδραμάτισε τότε Αρχιεπίσκοπος Σιναίου Νικηφόρος Μαρθάλης. Αν και ο χώρος δεν ήταν επαρκής παρείχε αρκετή ασφάλεια στην διαφύλαξη των βιβλίων, ευρισκόμενος δε πλησίον των χώρων διοικήσεως της Μονής παρείχε την δυνατότητα καλύτερης εποπτείας. 

Κατά τα μέσα του 20ου αιώνα με την ανέγερση της νέας πτέρυγας προς την Ανατολική πλευρά του Νοτίου τμήματος των Τειχών, κατασκευάσθηκε και είναι σε χρήση ειδικός χώρος για την στέγαση της Βιβλιοθήκης. Σε διαφορετικό χώρο φυλάσσονται οι 8.000 τόμοι του παλαιού της τμήματος από εκείνον με τους περισσότερους από 5.000 τόμους που καλύπτουν την το νέο της τμήμα με εκδόσεις μεταγενέστερες του 1973 και είναι σε καθημερινή χρήση από τους Πατέρες της Μονής. Ο χώρος του παλαιού τμήματος της Βιβλιοθήκης πρόκειται σύντομα να ανασυγκροτηθεί για να είναι σε θέση να υποστηρίζει αποτελεσματικότερα τις ανάγκες της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας. 


Το «Ευρωσιναϊτικό Κέντρο Μελετών, Επικοινωνίας και Εκθέσεων»

Στο Δήμο Λοκρών έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε το «Ευρωσιναϊτικό Κέντρο Μελετών, Επικοινωνίας και Εκθέσεων».

Η Ιερά Μονή Σινά στο χώρο της Ελλάδος εποπτεύει στην Αθήνα το Ίδρυμα Όρους Σινά (ΙΟΣ), ένα μη κερδοσκοπικό φορέα, το οποίος βοηθά τη Μονή σε περιπτώσεις συντονισμού δραστηριοτήτων της που στοχεύουν στην προστασία, μελέτη και ανάδειξη των μνημείων της σιναϊτικής κληρονομιάς. 

Για την υλοποίηση μέρους των προαναφερομένων στόχων το Ίδρυμα Όρους Σινά ανεγείρει το συγκρότημα του «Ευρωσιναϊτικού Κέντρου Μελετών, Επικοινωνίας και Εκθέσεων» στην περιοχή Τραγάνα Αταλάντης του Δήμου Λοκρών, στο Νομό Φθιώτιδος της Κεντρικής Στέρεας Ελλάδας, όπου θα είναι εύκολα προσπελάσιμα τα δεδομένα του «Σιναϊτικού Αρχείου Μνημείων» σε ψηφιακή μορφή, παράλληλα με διοργάνωση εκθέσεων σιναϊτικών μνημείων, στοιχείων της Λαϊκής παραδόσεως των Βεδουΐνων, συναφών επιστημονικών και εκπαιδευτικών ημερίδων και προγραμμάτων παράλληλα με προβολές πολυμεσικών παραγωγών εικονικής πραγματικότητας αναφερομένων τη σιναϊτική παράδοση και κληρονομιά.


Η ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΝΑ

Στο πέρασμα των 17 αιώνων του ιστορικού βίου της Ιεράς Μονής Σινά απλοί ή επιφανείς προσκυνητές, ηγεμόνες ή πνευματικοί ταγοί, με περισσή ευλάβεια έχουν προσφέρει πολλά και ποικίλα αναθήματα ακίνητα ή κινητά τα οποία σήμερα απαρτίζουν σημαντική Κιβωτό της Χριστιανικής τέχνης, ιδίως για τους χρόνους πριν από την Δυτικοευρωπαϊκή Αναγέννηση. 

Στην ακίνητη μνημειακή κληρονομιά περιλαμβάνονται Κτίσματα, Ψηφιδωτά και Τοιχογραφίες που συνδέονται με το Κύριο Συγκρότημα και το χώρο που άμεσα περιβάλλει τη Μονή ή ευρίσκονται εκτός αυτής και είναι Παρεκκλήσια, Σιναϊτικά Καθίσματα και Μετόχια σε περιοχές εντός και εκτός της Αιγύπτου.

Στην κινητή Σιναϊτική μνημειακή κληρονομιά περιλαμβάνονται μνημεία από την ίδια τη Μονή και τα απανταχού Μετόχιά της, με Απεικονίσεις και Ιερά Κειμήλια, η Σιναϊτική Βιβλιοθήκη και το Σιναϊτικό Αρχείο. Ως προς τα επί μέρους αφορούν σε Εικόνες, Μικρογραφίες Χειρογράφων, Χαλκογραφίες, έργα Μεταλλοτεχνίας, Χρυσοκεντητικής, Ξυλογλυπτικής, Μικροτεχνίας. 

Ιδιαιτέρως η Σιναϊτική Βιβλιοθήκη και το Σιναϊτικό Αρχείο διασώζουν στοιχεία από τα οποία προκύπτει η αδιάρρηκτη συνέχεια πολιτιστικού βίου από την περίοδο της ύστερης αρχαιότητας έως σήμερα, σε βαθμό που να αποδεικνύεται ότι στον ελληνορωμαϊκό κόσμο της Ανατολής δεν υπήρξε ποτέ περίοδος χάσματος σκοτεινών αιώνων. 

Πολλές φορές στο παρελθόν αρκετά αναθήματα εκχωρήθηκαν προς διάσωση των χειμαζομένων πιστών ή ακόμη για διάφορους λόγους απωλέσθηκαν. Ό,τι έχει εναπομείνει έως τις ημέρες μας τούτο εντάσσεται στην παρακαταθήκη την οποία αδιακόπως για χίλια επτακόσια χρόνια οι Σιναϊτες Πατέρες διαφυλάσσουν, παρακαταθήκη η οποία αποτελεί μνήμη των πνευματικών έργων προγενεστέρων εποχών, διαφόρων λαών, δείγμα εξαίρετο της ευλαβείας των ανά την οικουμένη και τους αιώνας επιφανών ή απλών προσκυνητών και αφιερωτών της Μονής. 

Για όλη αυτή την κληρονομιά η Ιερά Μονή Σινά τελευταίως καταβάλλει ιδιαίτερες προσπάθειες με τη συμπαράσταση του Αιγυπτιακού κράτους, σχετικές με την Προστασία και Ανάδειξη των Σιναϊτικών Μνημείων, παράλληλα και με την ένταξη της ιδίας και της περιοχής στης στα μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. 

Από το γεγονός της διηνεκούς επί δέκα επτά αιώνες παρουσίας στην περιοχή του Νοτίου Σινά αυτής της σεμνής πνευματικής και πολιτιστικής παραδόσεως και της διαφυλάξεως των προσκυνημάτων που αντιπροσωπεύουν η Ιερά Μονή Σινά και η τιμή στην Αγία Αικατερίνα προστρέχουν, ανά τους αιώνας αλλά και σήμερα, στην ευλογία τους απλοί άνθρωποι ή μεγάλοι Ηγέτες προσφέροντας δώρα, ή αναχωρητές προσφέροντας τον ίδιο τους τον εαυτό, ενώ παράλληλα οι Βεδουΐνοι κάτοικοι της περιοχής να αισθάνονται τη Μονή ως τη μεγάλη προστάτιδά τους, καθώς συνεχίζει τη διακονία της στο χρόνο. 

Τέλος δεν θα πρέπει να παραληφθεί αναφορά στο γεγονός ότι η Μονή αποτελεί σημείο συναντήσεως των πιστών όχι μόνο του Χριστιανικού Κόσμου, αλλά και του Κόσμου των άλλων δύο μεγάλων θρησκειών της Βίβλου, του Ιουδαϊκού και του Μωαμεθανικού.ΜΑΖΙ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ Ι.Μ. ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΙΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΥΓΚΑΤΑΛΕΓΟΝΤΑΙ: 


Η βιβλιοθήκη του Βατικανού


Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία συλλέγει έγγραφα και χειρόγραφα από τον 4ο αιώνα, παρότι μόλις το 1471 η Αγία Έδρα αποφάσισε να χτίσει έναν «επίσημο χώρο» για να τα στεγάσει. 

Η βιβλιοθήκη του Βατικανού διαθέτει την πιο σημαντική συλλογή ιστορικών εγγράφων στον κόσμο. Φιλοξενεί 1,6 εκατομμύρια βιβλία, 75.000 κώδικες, 8.600 κείμενα που τυπώθηκαν τον 15ο αιώνα. 

Σε αυτήν ανήκει ο Βατικανός Κώδικας (Codex Vaticanus Graecus), ένας μεσαιωνικός χειρόγραφος κώδικας που περιέχει τα βιβλία της Καινής Διαθήκης και ένα μέρος των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Θεωρείται η αρχαιότερη ολοκληρωμένη Βίβλος του κόσμου και χρονολογείται από το 325. 

Σαν να μην έφταναν αυτά, στα ατελείωτα ράφια του τομέα των «Μυστικών Αρχείων» (συνολικού μήκους 83 χιλιομέτρων) φιλοξενούνται πλήρη αρχεία των δραστηριοτήτων της Εκκλησίας από το 1198.


Βιβλιοθήκη του αμερικανικού Κογκρέσου


Η βιβλιοθήκη του αμερικανικού Κογκρέσου διαθέτει περισσότερα από 150 εκατομμύρια αντικείμενα στη συλλογή της και κάθε μέρα, προσθέτει περίπου 10.000. Είναι η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη του κόσμου. 

Σε αυτή ανήκει η προσωπική βιβλιοθήκη του Thomas Jefferson, κάθε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ, εφημερίδες… τριών αιώνων, η Βίβλος του Γουτεμβέργιου, ένα προσχέδιο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας, μερικά βιολιά Στραντιβάριους, η μεγαλύτερη και σπανιότερη συλλογή βιβλίων της Βόρειας Αμερικής και πάνω από 100.000 τίτλοι κόμικ. 

Τον Ιανουάριο του 2013 είχαν καταλογογραφηθεί 170 εκατομμύρια αντικείμενα.


Άγιο Όρος


Η Μονή της Μεγίστης Λαύρας στο Άγιο Όρος έχει τη σπουδαιότερη συλλογή ελληνικών χειρογράφων και κωδίκων του κόσμου. Στο Άγιο Όρος φιλοξενούνται ακόμη ανεκτίμητοι θησαυροί και εικόνες από τη βυζαντινή αυτοκρατορία.


Beneicke Rare Books and Manuscript Library 


Η βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου του Γέιλ είναι η απόδειξη του γιατί «δεν πρέπει να κρίνει κανείς ένα βιβλίο από το εξώφυλλό του». Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται είναι ένα τεράστιο και κακής αισθητικής, «κομμάτι» από τσιμέντο. 

Όμως μέσα του… «κρύβει» ένα συναρπαστικό «θησαυρό». 

Διαθέτει μερικούς από τους σπανιότερους τίτλους βιβλίων στον κόσμο. Κάθε φορά που η βιβλιοθήκη αποκτά ένα καινούριο τίτλο (βιβλίο, χειρόγραφο) το παγώνει στους μείον 33 βαθμούς (Fahrenheit) έτσι ώστε να σκοτωθούν όλοι οι μικροοργανισμοί που «τρώνε» τα βιβλία. 

Στη συνέχεια το τοποθετεί σε ειδικό χώρο, περικυκλωμένο από γυαλί, ο οποίος σε περίπτωση φωτιάς πλημμυρίζει με ειδικές ουσίες για να μη γίνει το περιέχομενό του… στάχτη. 

Σε αυτήν ανήκουν χειρόγραφα των James Joyce, Sinclair Lewis, Charles Dickens, Benjamin Franklin.


Trinity College, Δουβλίνο


Κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες συρρέουν στη βιβλιοθήκη του κολλεγίου Trinity στο Δουβλίνο. Πρώτον, γιατί είναι ένας πολύ όμορφος χώρος. Κυρίως όμως γιατί το περιεχόμενό στο «Μακρύ Δωμάτιο» είναι… εντυπωσιακό. 

Πέρα από την Ειδική Συλλογή της, διαθέτει τίτλους με το μεγαλύτερο καταγεγραμμένο μέρος της ιστορίας της Ιρλανδίας, ενώ το αρχαιότερο έγγραφο που διαθέτει χρονολογείται πίσω στον 13ο αιώνα π.Χ. 

Ένα από τα πιο γνωστά της χειρόγραφα είναι το «The Book of Kells: Μετατρέποντας το σκοτάδι σε φως», το οποίο περιέχει τα τέσσερα Ευαγγέλια στα λατινικά, βασισμένα σε μια λατινική μετάφραση της Αγίας Γραφής και γραμμένο σε περγαμηνή. Μόνο αυτό το χειρόγραφο προσελκύει πάνω από 500.000 επισκέπτες το χρόνο.


Εθνική Βιβλιοθήκη της Κίνας


Διαθέτει 270.000 αρχαία και εξαιρετικά σπάνια βιβλία, καθώς επίσης 35.000 επιγραφές σε οστά και όστρακα από χελώνες από την εποχή της Δυναστείας των Shang (ηλικίας πάνω από 36 αιώνες πριν).

Σε αυτήν φιλοξενούνται ακόμη 27 εκατομμύρια τόμοι από διδασκαλίες του Κομφούκιου (Xiping Stone) σκαλισμένες επάνω σε πέτρες.


Η Βρετανική βιβλιοθήκη 


Ιδρύθηκε το 1753 και η συλλογή της είναι η δεύτερη μεγαλύτερη του κόσμου. Χρονολογείται πίσω μέχρι και το 2.000 προ Χριστού. 

Διαθέτει 4 εκατομμύρια χάρτες, ένα εκατομμύριο παρτιτούρες και συνολικά φιλοξενεί περισσότερα από 150 εκατομμύρια αντικείμενα.

Κάθε χρόνο προσθέτει στη συλλογή της έξι εκατομμύρια νέους τίτλους. Στα ράφια της φιλοξενούνται τίτλοι από σπουδαίους ανθρώπους όπως οι: George Orwell, Mark Twain, Karl Marx και Mahatma Gandhi.

1 σχόλιο:

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτησεων ιστολογίου