Δευτέρα 8 Απριλίου 2013

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ


Τήν Τετάρτην, 3ην Ἀπριλίου 2013, ὁμάς Ὀρθοδόξων προσκυνητῶν ἐκ Πολωνίας ὑπό τόν θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Σιεμιατίτσε κ. Γεώργιον ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον.


Τήν ὁμάδα ταύτην ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων.
Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης διεξήχθη εὐχάριστος καί ἐποικοδομητική συζήτησις περί τῆς πρό διετίας «εἰρηνικῆς ἐπισκέψεως» τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Θεοφίλου εἰς τήν Ἐκκλησίαν  τῆς Πολωνίας καί περί τῶν ἀγαστῶν ἀδελφικῶν σχέσεων συνεργασίας μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν.
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Σιεμιατίτσε κ. Γεώργιος χαίρων διά τήν ἐγκαρδίαν ταύτην ὑποδοχήν, ἐζήτησεν τήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου διά τήν συνέχισιν τῆς προσκυνηματικῆς αὐτοῦ περιοδείας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτησεων ιστολογίου