Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014

H 26η Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιῶν διά θέματα Αιρέσεων και Παραθρησκείας στη Λαμία


Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀνακοινοῦται, τήν Δευτέρα 3 Νοεμβρί­ου καί ὥρα 5η ἀπογευματινή εἰς τό Ἀμφιθέατρο τοῦ Πνευματικοῦ-Διοικητικοῦ Κέ­ντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως θά λάβει χώρα ἡ ἔναρξις τῆς 26ης Πανο­ρθο­δό­ξου Συνδιασκέψεως Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητρο­πό­λεων διά θέματα Αἱρέσεων καί Παραθρησκείας, τήν ὁποία διοργανώνει ἡ Ἱερά Σύ­νοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἡ Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος.
Τό γε­νικό θέμα τοῦ Συνεδρίου εἶναι: «Ἐξωχριστιανικές αἱρετικές καί ἀπο­κρυ­φι­στι­κές θεωρήσεις περί τοῦ Χριστοῦ».
Στό Συμβούλιο αὐτό θά λάβουν μέρος 110 μέλη ἀπό ὅλες τίς Ὀρθόδοξες χῶ­ρες, μεταξύ τῶν ὁποίων Ἀρχιεπίσκοποι, Μητροπολίτες, Ἱερεῖς καί Καθηγηταί ἀπό ὅλα τά Ὀρθόδοξα κράτη.
Σᾶς καλοῦμε νά τιμήσετε μέ τήν παρουσία σας τήν ἐναρκτήρια τελετή καί τούς ὑψηλούς ἐπισκέπτες τῆς πόλεώς μας. Τό Συνέδριο θά διαρκέσει 3 ἡμέρες καί εἶναι ἀνοιχτό μόνο στήν τελετή τοῦ Ἁγιασμοῦ. Οἱ ἄλλες συνεδριάσεις εἶναι μό­νο γιά τούς ἐκπροσώπους τῶν Ἐκκλησιῶν.
Ἐπίσης αὔριο τό πρωΐ 3 Νοεμβρίου, ἑορτή τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ Ἱεροῦ Λει­ψά­νου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Να­ό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου (Ἐλασσώνιο) θά τελεσθεῖ πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο ἀπό Ἀρχιερεῖς τοῦ Συνεδρίου, τό ὁποῖο θά προσθέσει ἰδιαίτερη μεγαλοπρέπεια εἰς τήν ἑορτή.
Παρακαλοῦμε τούς φιλακολούθους νά προσέλθουν διά νά τιμήσουν τήν Ἱε­ρά Μνήμη τοῦ Μεγαλομάρτυρος Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου.
Δευτέρα πρωΐ Θεία Λειτουργία.
Δευτέρα ἀπόγευμα, ὥρα 5:00 μ.μ. Ἐναρκτήριος τελετή.
 ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτησεων ιστολογίου