Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2012

Στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ο Καρδινάλιος S. Em. Edwin Frederick Ο’ BrienΤήν Τρίτην, 27ην Νοεμβρίου 2012, ὁ καρδινάλιος S. Em. Edwin Frederick Ο’ Brien τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας,  εὑρισκόμενος εἰς ἐπίσκεψιν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Λατίνου Πατριάρχου εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Φουάντ Τουάλ, τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Ἐπισκόπου εἰς Ναζαρέτ κ. Μαρκοῦτσο Μποῦλος τῶν Ἐπισκόπων Καμάλ Μπαχίς καί Σόμαλη Οὐϊλίαμ καί ὑπό τινων ἄλλων ἀξιωματούχων τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον.


Τούτους ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου καί τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως καί τινων ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τήν εἰρηνικήν ταύτην ἐπίσκεψιν ἔλαβε χώραν συζήτησις περί τῆς ἐν γένει καταστάσεως εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν καί τῶν ἐνεργειῶν τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἁγίας Γῆς διά τήν στήριξιν τῶν Χριστιανῶν εἰς αὐτήν.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ Μακαριώτατος ἀπένειμεν εἰς αὐτούς τό βιβλίον τοῦ κ. Βοκοτοπούλου περί τῶν εἰκονογραφημένων χειρογράφων τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης καί τό βιβλίον τῆς Ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων τοῦ Ἁγιοταφίτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου καί εἰκόνας τῆς Γεννήσεως ἐκ μαργαριταρορρίζης.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτησεων ιστολογίου