Πέμπτη 28 Αυγούστου 2014

Υπόμνημα ΙΣΚΕ προς τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο και την Διαρκή Ιερά Σύνοδο

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26η Αυγούστου προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ. του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος και μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.Μέλη της Δ.Ι.Σ τα οποία παρευρέθησαν στην συνάντηση ήσαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας κ.κ. Καλλίνικος και ο Μητροπολίτης Κηφισίας κ.κ. Κύριλλος.


Πέρα από τον γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο που έγινε οι Σεβασμιώτατοι Αρχιερείς επιφορτίσθηκαν με την ευθύνη να μεταφέρουν το Υπόμνημα του Ι.Σ.Κ.Ε  εις την Δ.Ι.Σ. καθώς και να υποστηρίξουν τις θέσεις του Ι.Σ.Κ.Ε, τις περισσότερες από τις οποίες ασμένως εδέχθησαν.


Μεταξύ των άλλων το υπόμνημα που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Ι.Σ..Κ.Ε. π. Γεώργιο Σελλή, αναφέρει τα εξής:
 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΙΕΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ
και ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Αθήναι Αύγουστος 2014

Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι Άγιοι Αρχιερείς,

………….ζητούσαμε, άμα τη αναλήψει της διοικήσεως του Ιερού συνδέσμου και ζητάμε και τώρα, την καλή συνεργασία με τους Αρχιερείς της πατρίδος μας. Μέσα σ` αυτό το πνεύμα, με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων και με ομόφωνη γνώμη όλων των μελών, ανακηρύξαμε επίτιμα μέλη του Ιερού Συνδέσμου Αρχιερείς Μητροπόλεων απ όπου υπάρχουν τα περισσότερα εγγεγραμμένα μέλη στον Σύνδεσμο.

Μέσα σ` αυτό το κλίμα επιτρέψτε μας να θέσουμε ορισμένα θέματα, την λύση των οποίων αγωνιούμε και προσευχόμεθα να δούμε υλοποιούμενα.

Α) Στην  εποχή μας,  που δεν συγχωρεί λάθη, θα πρέπει να ανέβει το μορφωτικό επίπεδο όλων των Κληρικών. Βέβαια, η ευλάβεια και η ευσέβεια δεν διαπιστεύονται με περγαμηνές και διδακτορικά. Όμως οι εποχές απαιτούν ώστε ο ιερέας, ακόμα και στο πιο μικρό και απομακρυσμένο χωριό, να είναι γνώστης της σύγχρονης πραγματικότητας με ό,τι αυτή περιλαμβάνει.

Β) Να ενημερωθούν οι Ιερές Μητροπόλεις για την ανάγκη υπάρξεως τοπικών Ιερών Συνδέσμων Κληρικών για ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις τους με την πολιτεία και ότι απορρέει απ` αυτήν, καθώς και την αγαστή συνεργασία των συνδέσμων αυτών με τις Ιερές Μητροπόλεις στις οποίες ανήκουν.

Γ) Να σταματήσει πλέον η μη πληροφόρηση των Κληρικών, ιδίως σε όσες Μητροπόλεις υπάρχουν Ιεροί Σύνδεσμοι,για τις προγραμματιζόμενες
ημερίδες, συνέδρια, ομιλίες σχετικά με πνευματικά ή εκκλησιαστικά θέματα, και η γνωστοποίησή τους μόνο σε ορισμένους.

Δ) Να οργανωθεί στο εγγύς μέλλον πρόγραμμα «επιμορφώσεως κληρικών» υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου και των κατά τόπους Ιερών Μητροπόλεων, κάτι το οποίο είναι πάγιο αίτημα μας.

Ε) Διαπιστώνουμε έναν ανώριμο, ίσως δε και ανέντιμο πόλεμο, εναντίον του Ι.Σ.Κ.Ε. από ορισμένους υπέρ-«πνευματικούς» κληρικούς οι οποίοι θέλουν πιο πνευματικά τα θέματα τα οποία διαπραγματεύεται ο Ι.Σ.Κ.Ε. και πιο πνευματικούς τους ταγούς του.

Ας καταλάβουμε όλοι ότι τα αιτήματα των Κληρικών προς την συντεταγμένη πολιτεία συζητούνται σε λόγο αληθινό και πραγματικό. Όπως λόγος αληθινός και πραγματικός είναι και ο λόγος μας προς την Ιερά Σύνοδο και τους Μητροπολίτες της Εκκλησίας μας, με σεβασμό και πνεύμα αληθείας.

Οι θεωρητικοί «πνευματικοί» λόγοι θέση έχουν στις διδασκαλίες, στα συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες, διαλέξεις, στις οποίες συνήθως δεν καλούμεθα.

ΣΤ) Μια απόδειξη αγαστής συνεργασίας μεταξύ Ι.Σ.Κ.Ε. και Ιεράς Συνόδου θα ήταν η συμμετοχή εκπροσώπου των Εφημερίων στις εργασίες της Ιεράς Συνόδου αλλά και στις Συνοδικές Επιτροπές όταν συζητούνται  εφημεριακά θέματα. Ένας παρατηρητής ο οποίος θα είχε την δυνατότητα να εκφέρει γνώμη- χωρίς φυσικά το δικαίωμα ψήφου – θα ήταν δείγμα καλής θέλησης εκ μέρους της Ιεράς Συνόδου προς τον Ι.Σ.Κ.Ε.

Ζ) Να γίνει προτροπή στις Μητροπόλεις ώστε μέσω εκδηλώσεων να υπάρχει επικοινωνία των οικογενειών των εφημερίων. Συχνά ιερείς δεν γνωρίζουν τα μέλη των οικογενειών των συναδέλφων τους.

Η) Εξεύρεση χώρου διαμονής στην Αθήνα, των εξ επαρχιών κληρικών. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι έρχονται στην πρωτεύουσα και έχουν πρόβλημα διαμονής των συνήθως όταν συντρέχουν λόγοι υγείας των ιδίων ή μελών των οικογενειών τους.

Θ) Ζητούμε την βοήθεια σας  για την εξεύρεση χώρου για στέγαση των γραφείων  του Ι.Σ.Κ.Ε. ώστε να αποφύγουμε το ενοίκιο.

Ι) Δημιουργία τράπεζας αίματος. Από την αποθήκη αίματος στην οποία θα δίδουν αίμα οι ιερείς και τα μέλη των οικογενειών τους θα εξυπηρετούνται  οι ίδιοι καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους. 

ΙΑ) Προτείνουμε να επανέλθει η εβδόμη τάξη στά Εκκλησιαστικά  Λύκεια και να αναβαθμιστούν με την προσέλευση μαθητών, γιατί υπάρχει έντονος κίνδυνος να κλείσουν, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σχολείο επιμόρφωσης νέων Κληρικών.

ΙΒ) Η πρόταση μας και η σύμφωνη γνώμη του Αρχιεπισκόπου για την διενέργεια Ημερίδος υπό την αιγίδα του Αρχιεπισκόπου με θέμα « τον ρόλο καί τη συμβολή του Ι.Σ.Κ.Ε. στην Εκκλησία καί τη κοινωνία» έμεινε μόνο ως πρόθεση.

ΙΓ) Θέτουμε υπ΄όψιν σας την απόφαση της Γ.Σ. σχετικά με την ετήσια συνδρομή (ελαχίστου ποσού π.χ 5 ευρώ ετησίως) όλων των κληρικών από τό μισθό τους υπέρ του Συνδέσμου μας, αφού ελεγχθεί νομικά και καθορισθεί το ποσό της κρατήσεως.
   
Πέρα των ανωτέρω η σημερινή τελευταία συνάντηση των περισσοτέρων από το νυν ΔΣ του ΙΣΚΕ, επειδή δεν προτιθέμεθα να θέσουμε πάλι υποψηφιότητα, με τα μέλη της ΔΙΣ γίνεται για έναν και μοναδικό σκοπό.

Να παρακαλέσουμε όπως μερίμνη της νυν Διαρκούς Ιεράς Συνόδου  προτρέψετε όπως από κάθε Ιερά Μητρόπολη εγγραφούν τουλάχιστον δέκα Κληρικοί, δυναμικοί, με θέληση να αγωνισθούν για τα δίκαια του Εφημεριακού Κλήρου, και από τους οποίους πιθανόν θα εκλεγούν τα μελλοντικά μέλη που  θα αναλάβουν και την διοίκηση του ΙΣΚΕ, διότι άλλως υπάρχουν οι εξής πιθανοί κίνδυνοι:

- α) να επανέλθει ο ΙΣΚΕ σε προηγούμενες νοσηρές καταστάσεις

- β) εν όψει της σχεδιαζομένης συρρικνώσεως των Ασφαλιστικών Ταμείων και με δεδομένη την κατάργηση των κοινωνικών πόρων και την υφαρπαγή των εναπομεινάντων περιουσιακών στοιχείων του Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε από το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.  να εκλείψει η τελευταία αντίδραση που είναι ο εκπρόσωπος  του Εφημεριακού Κλήρου στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) αφού το καταστατικό  ορίζει τους δύο πρώτους εκλεγέντας του ΙΣΚΕ να μετέχουν του Δ.Σ. του Τ.Π.Δ.Υ, ο πρώτος ως κύριο και ο δεύτερος ως αναπληρωματικό μέλος.

Εν όψει όλων αυτών παρακαλούμε όπως ενσκήψετε εις τα προβλήματα που ενδεχομένως μερικοί αθέλητα δημιουργούν στον Ι.Σ.Κ.Ε. και βοηθήσετε εις την επίλυσιν των.
    
Μετά την συνάντηση με εκπροσώπους της Δ.Ι.Σ, το Δ.Σ. συνεδρίασε με μοναδικό θέμα τις επικείμενες εκλογές, που θα γίνουν την 19ην Νοεμβρίου εις τον Άγιο Ελευθέριο Αχαρνών. Μετά και την δήλωση των περισσοτέρων μελών ότι δεν πρόκειται να ξαναθέσουν υποψηφιότητα προς εκλογή των, απεφασίσθη όπως ενημερωθούν τα μέλη και όπως ορίζει το καταστατικό  να σταλούν έντυπα, εις τα οποία θα μπορούν οι θέλοντες, να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Κ.Ε. ή για την Εξελεγκτική Επιτροπή.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτησεων ιστολογίου