Κυριακή 31 Αυγούστου 2014

Αποφάσεις Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού ΘρόνουΣυνήλθεν, υπό την προεδρείαν της Α.Θ.Παναγιότητος, η Αγία και Ιερά Σύνοδος εις τας τακτικάς αυτής συνεδρίας, από τής Πέμπτης, 28ης, μέχρι καί τού Σαββάτου, 30ης τ. μ. Αυγούστου 2014.

Κατά τάς συνεδρίας ταύτας, εξητάσθησαν άπαντα τα εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένα θέματα, εφ᾿ ων και ελήφθησαν αι προσήκουσαι αποφάσεις.

Κατά τήν τελευταίαν συνεδρίαν επί τή εξετάσει τού θέματος τού Πρεσβυτέρου Αντωνίου Τουμπέκη, διατελέσαντος Ιερατικώς Προϊσταμένου τής Ενορίας Αγίας Παρασκευής Solingen τής Ι. Μητροπόλεως Γερμανίας, κατόπιν διεξοδικής συζητήσεως επεβλήθη αυτώ η ποινή τής από τής ιερωσύνης καθαιρέσεως καί επανήχθη ούτος εις τάς τάξεις τών λαϊκών, διά τά εις ά υπέπεσε βαρέα εκκλησιαστικά παραπτώματα.

Εν τέλει της τελευταίας συνεδρίας, αντηλλάγησαν μεταξύ του Σεβ.Αρχιεπισκόπου Αμερικής κυρίου Δημητρίου, εκ μέρους τών αποχωρούντων μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, και της Α. Θ. Παναγιότητος προσφωνήσεις καί αντιφωνήσεις επί τη λήξει της παρούσης συνοδικής περιόδου. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτησεων ιστολογίου