Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014

Εκκληση Φθιώτιδος Νικολάου για τους κρατούμενους των φυλακών Δομοκού

Έκκληση για συμπαράσταση στους κρατούμενους των φυλακών Δομοκού απευθύνει σε μήνυμά του ο Σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Νικόλαος.
''Κάνω ἔκκληση στήν ἀγάπη σας νά συμπαρασταθοῦμε ὅλοι περισσότερο στούς κρα­τουμένους τῶν φυλακῶν Δομοκοῦ. Τό πρόβλημά τους δέν λύεται. Ἄς πράξουμε τό χρέος μας καί ὁ Θεός βοηθός'', ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Νικόλαος.
Ακολουθεί το μήνυμα του Σεβασμιωτάτου:
Πρός τόν εὐσεβῆ λαό τῆς Φθιώτιδος. 
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ. 
Πάντα ἡ Ἁγία μας μητέρα Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔβλεπε ὅλους τούς ἀνθρώπους ἀνεξαιρέτως μέ τό ἴδιο μάτι τῆς ἀγάπης καί τῆς φιλανθρωπίας. Ἐχθρούς καί φίλους, ὁμοεθνεῖς καί ἀλλοεθνεῖς, ὁμοπίστους καί ἀλλοπίστους τούς ἔβλεπε ὡς παιδιά τοῦ Θεοῦ καί δικά μας ἀδέλφια μέ κοινό πατέρα ὅλων τόν Θεό. 
Πρός ὅλους λοιπόν τούς ἀδελφούς μας ἐκήρυττε καί κηρύττει ἀγάπη, συμπαράσταση καί φιλανθρωπία. Περισσότερο σ’ ἐκείνους, πού εὑρίσκονται σέ δύσκολη φάση τῆς ζωῆς τους καί δεινή κατάσταση. 
Σ΄ αὐτή τήν κατηγορία τῶν πονεμένων ἀδελφῶν μας εὑρίσκονται οἱ φυλακι­σμέ­νοι. Οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι, πού δικαίως ἤ ἀδίκως μένουν πίσω ἀπό τά σίδερα τῆς φυ­λακῆς περιορισμένοι καί ξεχασμένοι ἀπό τούς οἰκείους τους. 
Ἕλληνες καί ξένοι, ἕνας ὁλόκληρος κόσμος, εὑρίσκεται καί στή δική μας περιοχή, στό Κατάστημα Κράτησης Ἀνδρῶν τοῦ Δομοκοῦ. 
Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί ζοῦν ὑπό συνθῆκες ἐσχάτης πενίας. Οἱ περισσότεροι ἀπό τούς 700 κρατουμένους δέν ἔχουν συγγενεῖς. 
Εἶναι ἀλλοδαποί, ἄγνωστοι μεταξύ ἀγνώστων. Δέν ἔχουν οὔτε ἕνα Εὐρώ νά στείλουν γράμμα στήν οἰκογένειά τους ἤ νά κάνουν ἕνα τηλεφώνημα στόν ἔξω κόσμο. 
Παρά τίς φιλότιμες προσπάθειες τῆς διευθύνσεως καί τοῦ προσωπικοῦ τῶν φυλακῶν καί τήν συνεχῆ προσφορά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως διά τοῦ ἐντεταλμένου εἰς τό ἔργο αὐτό Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμανδρίτου Σεραφείμ Ζαφείρη, ἡ κατάσταση εἶναι πολύ δύσκολη. 
Οἱ κρατικές ὑπηρεσίες εὑρίσκονται σέ ἀδυναμία νά προσφέρουν στούς κρα­του­μένους τά ἀπαραίτητα. Ὡς χριστιανοί τί θά πράξωμε; 
Θά ἀφήσωμε τούς ἀδελφούς μας, ὅποιοι κι ἄν εἶναι αὐτοί, νά σαπίσουν στή φυλακή χωρίς τά ἀπαραίτητα γιά μία στοιχειώδη διαβίωση; 
Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός μᾶς καλεῖ διά τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου νά συμπα­ρι­στάμεθα στούς φυλακισμένους. 
Νά τούς ἐπισκεπτώμεθα στή φυλακή γιατί στά πρόσωπα κάθε φυλακισμένου εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Βαρύς ὁ λόγος, ἀλλά ἀλη­θι­νός. 
Ἡ ἔμπρακτη ἀγάπη πρός τούς φυλακισμένους εἶναι κριτήριο γιά τήν εἴσοδό μας στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. 
«Ἐν φυλακή ἤμην καί οὐκ ἐπεσκέψασθέ μέ» θά μᾶς πεῖ ὁ Κύριος, ὅταν ἐμεῖς ἔχουμε βάλει στό περιθώριο αὐτούς τούς ἐλαχίστους ἀδελφούς μας καί ὅπως οἱ περισσότεροι τούς μισοῦν καί τούς ὑβρίζουν, τό ἴδιο καί ἐμεῖς, τούς μισοῦμε καί τούς ἀποστρεφόμεθα. 
Ἀγάπη πρός πάντας εἶναι τό μήνυμα τῆς πίστεώς μας. Ἀγάπη καί πρός τούς κρατουμένους, πού εὑρίσκονται στήν περιοχή μας, κοντά στά σπίτια μας, δίπλα στήν πόρτα μας. 
Ἡ παρουσία τους ἐδῶ εἶναι εὐκαιρία γιά ὅλους μας νά τούς χρησιμοποιήσουμε γιά τήν σωτηρία μας. 
Ἀδελφοί μου ἐν Κυρίῳ. 
Κάνω ἔκκληση στήν ἀγάπη σας νά συμπαρασταθοῦμε ὅλοι περισσότερο στούς κρα­τουμένους τῶν φυλακῶν Δομοκοῦ. 
Στήν εἴσοδο τῆς Ἐκκλησίας ἔχει ἀναρτηθεῖ ἕνας κατάλογος τῶν εἰδῶν, τά ὁποία ἠμπορεῖτε νά προσφέρετε. 
Τά ὑλικά θά συγκε­ντρώ­σει ἡ ἐνορία, θά καταγράψει, θά δεματοποιήσει καί θά τά μεταφέρει ἡ Ἱερά Μητρό­πολη στίς Φυλακές Δομοκοῦ. 
Τό πρόβλημά τους δέν λύεται. Τουλάχιστον γιά ἕνα ὁρισμένο διάστημα ἀντι­με­τω­πίζεται. Ἄς πράξουμε τό χρέος μας καί ὁ Θεός βοηθός. 
Μετά πατρικῶν εὐχῶν. 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
† Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτησεων ιστολογίου