Παρασκευή 18 Ιουλίου 2014

Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός

[Του Σεβ. Φθιώτιδος Νικολάου]


Ὁ θρησκευτικός τουρισμός, τόν ὁποῖο ἰδιαίτερα τά τελευταῖα χρόνια εὐνοεῖ καί προωθεῖ ἡ πολιτεία εἶναι σπουδαῖος παράγων οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως καί ἤδη φέρνει στήν πατρίδα μας ἀναρίθμητα σμήνη ἐνδιαφερομένων, οἱ ὁποῖοι δέν παραλείπουν νά ἐπισκέπτονται καί τούς ἱερούς χώρους μας παράλληλα μέ τούς ἄλλους ἀρχαιολογικούς, ἰαματικούς, πε-ριβαλλοντικούς κλπ. Ἡ Θρησκεία πάντοτε εἶναι στά ἐνδιαφέροντα τῶν ἀνθρώπων καί γι’αὐτό εἶναι στίς πρῶτες προτιμήσεις ὅλων τῶν τουριστῶν οἱ Ἱεροί χῶροι τῆς πίστεώς μας, τά Μοναστήρια, τά προσκυνήματα, οἱ Ἐκκλησίες.

Ὁ Προσκυνηματικός Τουρισμός διαφέρει ἀπό τόν πρῶτο. Ἔχει συμμετοχή, ἐμπεριέχει πνευματικά ὀφέλη καί συνεισφέρει στίς πνευματικές ἀναζητήσεις τοῦ ἀνθρώπου. Στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας εὐθύς μετά τήν γαλήνευσή της ἀπό τόν πόλεμο τῶν διωγμῶν ἐνεφανίσθησαν οἱ ἱερές περιηγήσεις στούς Ἁγίους Τόπους καί στούς τόπους τῶν μαρτυρίων, ὅπου οἱ πιστοί προσκυνοῦσαν, προσηύχοντο, ἐξομολογοῦντο, ἀνακαινίζοντο διά τῶν μυστηρίων καί ἀνανέωναν τούς πνευματικούς τους δεσμούς μέ τήν Ἐκκλησία. Ἀργότερα ἁπλώθηκε αὐτή ἡ συνήθεια σέ ὅλους τούς ἱερούς της πίστεως τόπους καί μέχρι σήμερα οἱ χριστιανοί ὑπό τήν καθοδήγηση Ἐπισκόπων, Ἱερέων, Ἐκκλησιαστικῶν προσώπων διοργανώνουν ἱερά προσκυνήματα, ὅπου ὑπάρχουν, στό ἐσωτερικό καί ἐξωτερικό καί ἐπισκέπτονται ἱερούς χώρους πρός πνευματική ἐνίσχυση καί ὠφέλεια.

Ὁ προσκυνηματικός τουρισμός δέν ἔχει μόνο τήν ἱκανοποίηση τῆς μαθήσεως ἀλλά καί τήν ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ.

Ἐμεῖς ὡς Ἐκκλησία δέν κλείνουμε τίς πόρτες τῶν Ἱερῶν μας στούς ἀλλοθρήσκους Ἀνατολῆς καί Δύσεως, ἀλλά θέλουμε προσκυνηματικό τουρισμό, ὁμοθρήσκους καί ὁμοδόξους ἀδελφούς, οἱ ὁποῖοι καί θά ὠφεληθοῦν καί θά ὠφελήσουν. Πρός τό μέρος τοῦ προσκυνηματικοῦ τουρισμοῦ χρειάζεται νά ἀνοιχθοῦμε μέ ὀργάνωση, συντονισμό καί πρόγραμμα. Πρῶτα νά ἐπιδιώξουμε μέ κάθε τρόπο τήν ἐνίσχυση τοῦ ἐσωτερικοῦ προσκυνηματικοῦ τουρισμοῦ. Ὕστερα νά δεχθοῦμε τούς ὁμοδόξους ἀδελφούς μας, μέ τούς ὁποίους νά ζήσουμε τήν κοινωνία τῆς πίστεως καί τῶν μυστηρίων. Νά προσελκύσουμε καί τούς ἑτεροδόξους χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν πνευματικά ἐνδιαφέροντα στά Ὀρθόδοξα σεβάσματα. Δέν εἶναι ὡσάν τούς Κινέζους, τούς Ἰάπωνες, τούς Κορεάτες.

Ὁ θρησκευτικός τουρισμός χρειάζεται προσοχή, γιατί μπορεῖ νά προκαλέσει μεγάλο θόρυβο, μεγάλο ἐντυπωσιασμό γιά τό τίποτα. Μάλιστα γιά τά Μυστήριά μας θά εἶναι ἐπιζήμιος.

† ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτησεων ιστολογίου